RhinoTerrain

GIS modul pro tvorbu, editaci a analýzu terénu. Spolupracuje s Googel Earth!

Popis

Geografický modelovací zásuvný modul pro Rhinoceros

RhinoTerrain

Vstupte do světa geografického modelování a objevte, jak RhinoTerrain kombinuje Nurbs plochy, mraky bodů a sítě do podoby přesných výsledných dat. RhinoTerrain je výkonný nástroj pro tvorbu, editaci a analýzu digitálního terénu. Autorem je francouzský specialista Claude Vattroux s 20letou zkušeností v oboru GIS (geografické informační systémy).

model terénu s budovami

RhinoTerrain 1.8 do Rhina přináší:

  • import a filtrování mraků bodů
  • geografické transformace
  • import GoogleEarth, Geotiff, DEM,...
  • tvorba profilů a řezů
  • analýza terénu
  • a mnohem více...

RhinoTerrain - zlomové linie

Import z Google Earth

Postrádáte výchozí data pro zahájení projektu? Potřebujete data pro dokončení projektu?

Hora Cervin v Google Earth

RhinoTerrain 1.8 dokáže přímo importovat výšková data a obrázky z Google Earth. Prostě jenom vyberte geografickou zónu a získejte v Rhinu 3D síť nebo mrak bodů!

Hora Cervin v Rhinu, naimportovaná z Google Earth pomocí RhinoTerrain

Geografická data

RhinoTerrain 1.8 přináší do Rhina geogradické souřadnicové systémy a import geografických souborů (GeoTiff, Dem, ShapeFile...). Uživatelé mohou převádět vstupní data do svých vlastních souřadnicových systémů.

RhinoTerrain je dodáván s řadou národních souřadnicových systémů. Přidávání nových systémů je velice snadné.

Souřadnicové systémy v RhinoTerrain pro Rhino

Transformace souřadnicových systémů

Mraky bodů

Importujte přímo vzdušně (Lidar) nebo pozemně (Leica, Topcon,...) laserově sejmuté body v přirozené entitě Rhina "mrak bodů".

Mrak bodů

Uživatelé mohou také importovat soubory DEM, geotiff a dokonce i GoogleEarth jako mraky bodů! RhinoTerrain podporuje obarvené body (RGB) a normály mraků bodů pro působivé zobrazení i pro analýzu. RhinoTerrain dokáže zobrazit několik milionů bodů v reálném čase! I přes to, že nejsou převedeny na polygony (triangulovány), můžete svá data zobrazit v reálném čase v úžasné vizuální kvalitě.

Laserový sken krajiny

Můžete vytvářet řezy mrakem bodů a mraky bodů můžete také stříhat a rozdělovat pro snadnější 3D konstruování. Ortofoto mapování, filterování, podpora klasifikace Lidar, stínování ve stupních šedé a rychlá delaunayova triangulace, to jsou některé z funkcí, které umožní uživateli snadno vytvářet modely na základě mraků bodů.

Řezy mrakem bodů

Editace terénu

Rozměrná data včetně mixu mraků bodů a polygonových sítí můžete zpracovávat do podoby křivek (NURBS, lomené čáry, oblouky...) pro modelování digitálního terénu. RhinoTerrain využívá funkcí volného modelování v Rhinu a přidává k nim své výkonné booleovské operace.

Modelace terénu

Stříhání a rozdělování sítí je robustní a přesné. Přidávejte linie trvdých zlomů, abyste dodali terénu více reality. Editujte jednotlivé body, filtrujte a čistěte geometrii pro zvýšení její kvality.

RhinoTerrain vám nabízí všechny nástroje, které potřebujete pro modelaci terénu!

silnice a tunel v terénu

Analýza

3D data nemusí sloužit pouze k zobrazování. Analyzujte je stejně, jako byste to očekávali u 2D dat. RhinoTerrain 1.8 využívá silné a robustní algoritmy, pomocí kterých můžete svá data měřit jako nikdy předtím.

Použijte analýzu dosypaného či vytěženého objemu pro měření booleovského rozdílu mezi složitými sítěmi (na obrázku rozdíl objemu hmot hory Sv. Heleny).

Analýza změny objemu hory Sv. Heleny

V RhinoTerrain 1.8 můžete také detekovat oblasti viditelnosti terénu z jakéhokoliv vyhlídkového bodu. Terén se obarví podle viditelnosti z tohoto bodu.

Viditelnost terénu

Ortofotografické mapování

Pro mapování ortofotografie se používá georeferenční obálkový kvádr. Mapování probíhá s takovou přesností, že každý pixel fotografie je namapován na 3D síť. Můžete použít fotografie ve formátu TIF a ve vysokém rozlišení (v závislosti na paměti vaší grafické karty). Krajinou se můžete pohybovat volně ve 3D s dokonalou vizuální prezentací vašeho modelu.

ortifitigrafické mapování terénu

Další pokročilé funkce

Profily

Vytvářejte snadno profily za pomoci výkonných booleovských algoritmů RhinoTerrainu.

tvorba profilu krajiny

3D tisk

Tiskněte své digitální modely ve fyzické podobě, abyste je mohli uchopit do dlaní nebo prezentovat před veřejností či úřady. Tiskněte tak snadno, jako tisknete své textové dokumenty na obyčejné tiskárně. RhinoTerrain je plně kompatibilní s 3D tiskárnami Z Corporation.

3D tisk krajiny na tiskárně ZCorp

Stereoskopické zobrazení

Využijte stereoskopické zobrazení Rhina a ponořte se do 3D prostoru pomocí 3D brýlí!

stereoskopické zobrazení

Videa

Import terénu z Google Earth

Nová funkce v RhinoTerrainu verze 1.8 - přímý import dat z GoogleEarth do Rhina prostřednictvím modulu RhinoTerrain.

Další příklad importu z Google Earth

Japonské hory, ukázka importu v různém rozlišení.

Normály na ostrově Reunion - 2.8 milionu bodů

RhinoTerrain 1.8 umožňuje generovat normály u mraků bodů za účelem zlepšení jejich zobrazení. Ostrov Reunion byl nainportován ze 2 souborů HGT, velikost každého z nich je 1.4 milionu bodů, v souboru je tedy celkem 2.8 milionu bodů.

Nastavení normál u 5 milionů bodů

Vygenerování normál mraku bodů za účelem zlepšení zobrazení.

Nastavení normál u mraku bodů

Další příklad nastavení normál u mraku bodů a rozšíření této informace na všechny body, aby byl mrak bodů korektně stínován.

Souřadnicové systémy v RhinoTerrainu 1.8

Návod pro transformaci souřadnicového systému pomocí funkcí RhinoTerrainu 1.8.

Galerie

Koupit na 3Dshop.cz

Oborová řešení

DIMENSIO nabízí kompletní oborová řešení pro práci ve 3D na platformě modelovacího programu Rhinoceros a jeho zásuvných modulů.