Exactflat

Rozvinování obecných ploch s širokými možnostmi editace.

Popis

Rozvin 3D tvaru do přesné 2D šablony nebyl nikdy tak snadný!

ExactFlat 3D vytváří 2D střihové vzory z 3D CADových souborů. Jeho rozvinovací funkce dramaticky zkracují dobu uvedení výrobku na trh a snižují náklady na vývoj produktu.

Rozvin 3D tvarů

Software zvyšuje produktivitu následujícími způsoby:

 • načítá všechny populární 3D CAD formáty včetně high-end NURBS souborů ze systémů CATIA, UNIGRAPHICS, IDEAS, Pro-E, Solidworks a Inventor
 • barevně rozlišená deformační analýza nabízí uživateli okamžitou informaci o tom kam je nutné umístit reliéfní řezy
 • linie řezu se generují automaticky díky tomu, že program "chápe" přirozené NURBS švy
 • volné ruční řezy kdekoliv na komplexních NURBS plochách nabízí nevšední kontrolu bez nutnosti přemodelovávat švy jen pro rozvinutí (jedinečná vlastnost v oboru)

Tím, že automatizuje tradiční pracovní postupy konstrukce a návrhu, dovoluje ExactFlat zrychlit obvyklé návrhářské práce ze 2 - 4 týdnů na 2 - 4 minuty.

Rychlost, přesnost a jedonduchost - ExactFlat umožňuje zcela přehodnotit proces návrhu ve všech oborech, kde se pracuje s rozvinem prostorových tvarů, včetně:

 • letectví
 • architektury
 • automobilového průmyslu
 • textilního a oděvního průmyslu
 • obuvnického průmyslu
 • výroby nábytku
 • lodního průmyslu
 • 3D reklamy, nafukovadel a balónů

První globální společností, která začala využívat ExactFlat 3D, byla firma Ford Motor Company. Jejich prvním projektem byl koncepční návrh sedaček pro nový Saline Mustang, který byl v lednu předváděn na autosalónu Detroit Auto Show. Software byl tak úspěšný, že přední a zadní sedačky byly importovány v podobě 3D souborů, nastříhány a sešity během pouhých 3 hodin. Standardní čas od návrhu po výrobu je 28 dnů. Ford je příkladem toho, jakých úspor lze dosáhnout při porovnání standardních metod návrhu a přípravy střihových vzorů automobilových sedaček a při použití tohoto software. Úspory se samozřejmě budou v jednotlivých společnostech i průmyslových odvětvích lišit , ale jisté je, že značných časových a finančních úspor lze dosáhnout ve všech případech.

Terraflat pro Rhino - výsledek na 3 kliknutí myší

Rozvinovací zásuvný modul pro Rhino 3D

Souhrnný název pro technologii vyvíjenou společností Tri D Technologies Inc. je ExactFlat 3D, přičemž motorem této technologie je kombinace komerčních produktů Accucut a vlastních produktů PATI. Tento software umožňuje importovat buď 3D geometrii vytvořenou v jiných CAD systémech nebo importovat naskenované či digitalizované modely prostřednictvím plošného modeláře.

Software načte 3D CAD model a převede jej do svého nativního interního formátu a poté model přesně rozvine do uživatelem specifikovaných rovinných ploch pomocí přirozených, fyzikálně založených střihacích nástrojů. Jakmile jsou vytvořeny požadované střihy, vypočítá program projekci této 3D plochy do dvou rozměrů prostřednictvím rozvinu vybraných střihů 3D modelu pomocí fyzikálně přesných algoritmů. Software dokáže doporučit výchozí střihy nebo ponechá na uživateli, aby určil své vlastní ruční střihy. Uživatel také může některé střihy odstranit a "sešít" tak model z méně kusů.

Jakmile jsou vytvořeny příslušné rovinné (2D) řezy, software vypočítá hrany každého 2D obrysu a převede je do 2D dat bodů, které lze snadno exportovat přímo do řezacích strojů a vygeneruje spojité, hladké plochy s minimálním počtem bodů.

Program navíc zachovává vztah mezi rozvinutým (2D) a původním CAD modelem (3D). Díky tomu se můžete vrátit zpět a provést drobné změny, které budou odrážet použití dat střihů v reálném světě bez toho, že byste museli začít zdlouhavě zase od začátku.Software lze poté využít pro přesné fotorealistické zobrazení požadovaných střihů nebo švů na 3D modelu. Díky tomu si můžete detailně prohlédnout, jak bude vypadat výsledný produkt -aniž byste museli pokaždé vyrábět fyzické makety. Značně tak ušetříte materiál i čas. Výstup lze také využít ve formě fotorealistických obrázků s vysokým či animací pro účely marketingu - dlouho před tím, než bude možné vyrobit přesnou fyzickou maketu. Máte tak možnost získat schválení od zákazníka již v raném stádiu návrhu, místo toho, aby musel se schvalováním čekat na zdlouhavou výrobu skutečných maket.

Tento program nabízí inženýrské řešení složitého problému tvorby dvojrozměrných ploch, které jsou připravené pro výrobu, přímo z trojrozměrných CADových dat. Tento software je jediným řešením, které to dokáže provést v takto jednoduchém a efekticním pracovním postupu, s mnoha volbami pro přirozenou práci uživatele, přičemž se neustále nachází ve známém prostředí svého modeláře.

Software byl vyvinut společností Tri D na základě rozhraní PATI a přidává tyto nové funkce:

 1. Stříhání plochy: pomocí speciálních nástrojů můžete označit střihy přímo na 3D ploše, dokonce je můžete i sešít zpět. Software umí rovněž dle přání uživatele vytvořit "prvotní střih", který může být výchozím bodem pro další úpravy.
 2. Metoda Stretch: vhodné a fyzikálně přesné metody napínání jsou základem algoritmů pro transformaci ploch do podoby požadovaných 2D tvarů. Díky tomu můžete snížit počet střihů na rozvinuté ploše. Algoritmus "spring solver" uvolňuje napjatost tvaru tak, aby byl v rámci šablony střihu stejnoměrnější a poté se zvětší do projekce takovým způsobem, aby střih, poté co ude vyroben, mohl být fyzicky natažen do požadované podoby na 3D ploše. 2D vzory jsou tak méně složité, přičemž si ale uchovávají přesnost a vzhled fyzicé součásti.
 3. Převod dat: je známo, že špatné metody převodu dat vedou ke špatnému výsledku. Před provedením rozvinu není nutno převádět data mezi různými formáty, protože pracuje přímo v nativním prostředí Rhina - tím se značne snižuje riziko výskytu chyb z důvodu špatného převodu modelu.
 4. Vizualizace napjatosti: software nabízí rozhraní a kódování barev pro přesné označení napětí v 2D tvaru jak před, tak i následně po aplikaci algoritmů "spring solver". Deformaci po aplikaci funkce Stretch lze vizualizovat na šabloně v podobě různých barev. Enormní napětí při běžném použití vyvolává příliš velkou deformaci a nebo překračuje deformační schopnosti materiálu. Operátor tak dostává do rukou pomůcku, díky které může v těchto regionech provést dodatečné střihy a uvolnit tak přebytečnou napjatost.

Demoverzi modulu ExactFlat si můžete bezplatně stáhnout na stránkách výrobce.

Funkce

Zásuvný modul Terraflat pro Rhino

Klíčové funkce

ExactFlat přináší uživatelům Rhina tyto nové funkce:

Terraflat funkce 01Rozvin na stisk jednoho tlačítka

Rozvinujte přesně obecně zakřivené 3D CAD modely do 2D střihů bez ohledu na jejich složitost - a to stiskem jediného tlačítka.

 

 

 

 

Terraflat funkce 02Optimalizace rozvinutých tvarů

Optimalizujte rozvinuté panely během sekund pomocí barevně znázorněné analýzy deformací, která eliminuje průhyb či napjatost látky - pokaždé skvěle padne!

 

 

 

 

Terraflat funkce 03Přímé propojení 2D a 3D Direct

Při změnách 2D vzorů se automaticky aktualizuje 3D model, aby byla zachována jeho integrita pro optimalizaci návrhu a úsporu času.

 

 

 

 

Terraflat funkce 04Automatické označování kusů, lícování a nastřihování

Kusy můžete rychle označit, lícovat či nastřihnout, abyste ušetřili čas, který byste jinak museli věnovat instrukcím pro sestavení kusů a přípravě střihů pro výrobu.

 

 

 

 

Terraflat funkce 05Linky vláken

Pro materiál se vzory nebo s vlákny můžete automaticky přidat linky vláken, abyste zajistili správné stříhání a výrobu.

 

 

 

 

 

Terraflat funkce 06Přídavek na spoje

Přidávejte, upravujte nebo maře přídavky a ofsety automaticky či spoj po spoji - daleko rychleji, než jakýmkoliv ručním způsobem.

Videa

Představení ExactFlatu

ExactFlat v akci

Pracovní postup při rozvinu obecné 3D plochy do podoby 2D střihových šablon bude vysvětlen na příkladu rozvinu ploch automobilového sedadla.

Mapování textur

Mazání automatických střihových linií

Rozvin panelu

Nástroj Trace