Bamboo

2 až 4osý generátor dráhy nástroje pro drátořez.

Popis

Bamboo je skvělé řešení pro generování dráhy nástroje pro obrábění různými technologiemi. Ať už máte 2D nebo 3D data, dokáže Bamboo vypočítat všechny strategie, které jsou nezbytné pro vytvoření bezpečné, rychlé a efektivní dráhy nástroje. Bamboo je plně integrován v Rhinu a je schopen vygenerovat požadovanou dráhu nástroje z vašich CADových projektů, bez nutnosti jakékoliv převodu či změny. Bamboo je navržen tak, aby spolupracoval s programem Mosaix, který umožňuje optimalizovat vzájemnou polohu (natočení a rozmístění) dílů pro co nejmenší odpad. Objekty můžete optimalizovat a začít obrábět v tom samém okně. S pomocí dalšího modulu RaVe dokáže Bamboo navíc generovat dráhy nástroje na základě bitmapového obrázku nebo kresby.

Různé technologie obrábění

Bamboo generuje dráhy nástroje pro různé technologie obrábění: drátořez, laser, vodní paprsek, kyslíkový plamen, plazma a řezací plotter. Bamboo je neustále aktualizován, aby byla zajištěna kompatibilita s různými technologiemi obrábění.

Strom obrábění: nejsnadnější způsob ovládání

Bamboo je mimořádně snadno ovladatelný díky své inovativní technologii - stromu obrábění. Uživatel může začít produktivně pracovat ve velice krátkém čase bez nutnosti absolvovat složité a nákladné školení. Je možné vytvořit skupinu obráběcích operací, upravit ji a zkopírovat nebo přeskupit pořadí operací.

Úkos

Bamboo obsahuje funkci, jejíž úlohou je definovat úhel úkosu pro 4osou dráhu nástroje na základě dvojrozměrného profilu. Díky této fukci, která je k dispozici pro každý jednotlivý prvek profilu, je možné definovat při výskytu rádiusů režim úkosu (konstantní nebo proměnný vzhledem k úhlu samému).

2osé obrábění

2osé obrábění v modulu Bamboo umožňuje generování dráhy nástroje s automatickými strategiemi, které spravují vícenásobné přechody (až sedmkrát) s technologiemi pro hrubování, předdokončování, dokončování a značení. Co umí Bamboo: dvojí tříska, správa hran, úhel úkosu, mezery a můstky, směr řezání a relativní optmalizace. Řezy lze zastavit nebo přerušit v dané vzdálenosti třísky, zatímco směr dráhy nástroje lze zvolit po nebo proti směru hodinových ručiček a v případě vícenásobných přechodů může být pohyb jedno nebo obousměrný. Bamboo se přizpůsobí každé situaci nebo zvyklosti díky správě více technik nájezdu a výjezdu. Profily lze také řezat jen částečně pro umožnění budoucího opracování. Celá tato široká paleta funkcí může být jednoduše a intuitivně ovládána uživatelem.

4osé obrábění

4osé obrábění lze generovat ze dvou synchronizovaných profilů, z 3D modelu nebo z 2D profilu, na který aplikujete úkos. Také v tomto případě je monžé aplikovat automatické strategie jako v případě 2osého obrábění; můžete snadno řídit třísku, úhel pro každou stranu, konstantní nebo proměnný poloměr nebo výšku kusu.

Kapsování

V případě malých profilů nabízí Bamboo funkci "Kapsování" pro zničení materiálu, ze kterého je tvořena tříska, jako prevenci přelomení. Bamboo také nabízí možnost vygenerovat dráhu nástroje pro předdokončení drážky.

Technologická tabulka

Bamboo nabízí pro každý stroj přizpůsobitelnou technologickou tabulku. Najdete v ní typické parametry pro generování dráhy nástroje, například: koretor, korektor hodnoty, GAP, ofset, rychlost, rachlost nájezdu a výjezdu nebo posuvy a vzdálenosti pro hrubování.

Simulace dráhy nástroje

Bamboo nabízí realistickou simulaci celé dráhy nástroje, při které zobrazuje pohyb v celém procesu obrábění. Obrobek je také detailně zobrazen. Lze simulovat každou část dráhy nástroje pro určení optimálního nastavení a pro vyloučení zkoušení metodou pokus a omyl na stroji.

Postprocesor

K dispozici jsou spolehlivé postprocessory pro větinu dostupných obráběcích strojů. Neustále jsou vyvíjeny další postprocesory na základě požadavků zákazníků. Identické profily by měly být zpracovány pomocí techniky podprogramů; takto vygenerované dráhy nástroje budou kratší a zejména starší stroje s nimi budou moci lépe pracovat. Kruhové oblouky v profilech nebo uvnitř modelu budou zpracovány jako kruhové interpolace a nebo mohou být rozděleny na úsečkové segmenty.

RaVe

Modul RaVe (Raster to Vector) je dostupný v podobě doplňku pro Bamboo. RaVe dokáže převést rastrový obrázek (veformátu jpeg, gif, bmp nebo png) na vektory (hladké křivky), které lze použít v programech Rhinoceros, Mosaix či v programech pro vektorovou kresbu, jako je Adobe Illustrator nebo Macromedia Fireworks.

Mosaix

Bamboo spolupracuje s modulem Mosaix, který je určen k optimalizaci polohy křivek a ploch na listu materiálu za účelem co nejmenšího odpadu při výrobě. Vše řídíte stejně jako u ostatních modulů pohodlně přímo v okně Rhina.